پرویز صباحی

درباره من

دکتر پرویز صباحی
image

استادیار گروه آموزشی روانشناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

متولد 1359 تهران دکتری روانشناسی از دانشگاه اصفهان در سال 1390 هیات علمی دانشگاه سمنان از سال 1390...

محقق گوگل

(1400/8/5)

استنادات

151

h-index

6

i10-index

3

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

16

مقالات

5

h-index

2

مؤلفین همکار

13

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

1386-1390

دکتری

دانشگاه اصفهان

تجارب

1392 -1397

مدیر گروه علوم شناختی

دانشگاه سمنان

1392-1393

معاون دانشکده روانشناسی

دانشگاه سمنان

1393- 1394

رئیس دانشکده روانشناسی

دانشگاه سمنان

1394 تا 1397

مسئول مرکز مشاوره

دانشگاه سمنان

مهارت ها

استفاده ار نرم افزارها و تجهیزات آزمایشگاهی روانشناسی

اولویت های پژوهشی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی شناختی

مداخلات موج سوم رفتار درمانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
مقایسه اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد و درمان شمارش پیشرونده بر اضطراب، استرس و افسردگی بیماران عمل جراحی بای پس عروق کرونر
رویش روانشناسی(2021)
9328441006, ^پروین رفیعی نیا*, رضا پورحسین, ^پرویز صباحی, نازیلا شاه منصوری
تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده و هنجارسازمانی بر بهزیستی روانشناختی معلمان
روان شناسی مدرسه(2021)
احسان بختیاری, ^پرویز صباحی*, ابوالفضل کرمی, مجید صفاری نیا
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی ‏بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر بر آشفتگی‏های روانشناختی بیماران مبتلا به درد مزمن
روان شناسی سلامت دانشگاه پیام نور(2021)
9511425002*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا, محمودرضا آل بویه
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه‌کاری و حل‌مساله در نمونه‌های غیر‌بالینی اضطراب
روان شناسی بالینی(2021)
9511528001, ^پرویز صباحی*, ^پرویز ملک زاده
مقایسه کمالگرایی، مقابله پیش گستر و شفقت به خود در دانشجویان با خودهای احتمالی مثبت و منفی
شناخت اجتماعی(2021)
9311427001, ^پرویز صباحی*, ^محمود نجفی
Swimming exercise during morphine abstinence in parents-to-be attenuated morphine-induced conditioned place preference and locomotor sensitization only in male rat offspring
NEUROSCIENCE LETTERS(2021)
منا تقی پور, ^پرویز صباحی, علیرضا پوریا مهر, حسین میلادی گرجی*
مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور
دست آوردهای روانشناختی(2020)
9328441007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی(2020)
کرم اصفهانی, نادر سلیمانی*, حیدر تورانی, ^پرویز صباحی
اثربخشی سکس درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رضایت زناشویی زوجین در مبتلایان به انزال زودرس
رویش روانشناسی(2020)
محسن رفیعی, ^پرویز صباحی*, ^پروین رفیعی نیا, محمد میلاد طباطبایی پور
اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی(2020)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تخیل و مشارکت در بازی کودکان مبتلا به اتیسم
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2020)
فروزان چیذری, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی
مطالعات روان شناختی(2020)
9311425005, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش ‌و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‌نگر بر خوکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد مزمن
علوم روانشناختی(2020)
9511425002*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا, محمدرضا آل بویه
اثربخشی مدل ذهن‌آگاهی مبتنی بر ارتقای عملکرد ورزشی (MSPE) بر توجه، برنامه‌ریزی و عملکرد ورزشی جودوکاران نخبه
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2020)
9421427003, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^بهروز گل محمدی
مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع کانونی
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(2020)
9328441010, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
مقایسه اثربخشی واقعیت‌درمانی و آموزش نوروفیدبک بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه
فصلنامه عصب روانشناسی(2020)
9228441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
تحلیل تمیزی افراد با نشانگان شخصیت مرزی از افراد بدون نشانگان شخصیت مرزی بر اساس سبک دلبستگی، مکانیسمهای دفاعی و روابط شیء
روان شناسی بالینی(2020)
9511428001, ^محمود نجفی*, ^پرویز صباحی
Personal, Familial and Social Factors Associated with Academic Failure in University Students: A Case-Control Study in Iran
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research(2020)
بهناز بهنام, فاطمه پاک نظر*, مجید میرمحمدخانی, محمد اخباری, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجار
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2020)
9221528001, ^فرزین یغمائی, ^پرویز صباحی*, ایمان اله بیگدلی
هم‌سنجی اثربخشی روان تحلیل‌گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر الگوهای ارتباطی زنان متأهل دچار روان آزردگی
فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده(2020)
9328441007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی مردان سالمند مقیم سراهای نگهداری
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2020)
9511428005, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی(2020)
مریم مهرپور, نادر سلیمانی*, غلامعلی احمدی, ^پرویز صباحی
Spiritual Problems of Women with Breast Cancer in Iran: A Qualitative Study
Health, Spirituality and Medical Ethics(2020)
9328441009, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, نادره معماریان
تأثیر هیپنوتراپی بر عملکرد جنسی، فاجعه‌سازی درد و باورهای غیرمنطقی درباره رابطه جنسی در زنان مبتلا به واژینیسموس
مجله پرستاری و مامایی(2020)
9228441003, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, لیلا نظری
عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404
فصلنامه علمی مدیریت مدرسه(2020)
کرم اصفهانی, نادر سلیمانی*, حیدر تورانی, ^پرویز صباحی
تاثیر عدالت ادراک شده و هنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2019)
احسان بختیاری, ^پرویز صباحی*, ابوالفضل کرمی, مجید صفاری نیا
The Effects of a Bioenergy Economy Based Program on Attention Bias Modification in People With High Anxiety Sensitivity
International Clinical Neuroscience Journal(2019)
مریم کیوانی پور, فرزاد گلی, ایمان اله بیگدلی, امیررضا برومند, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک کوتاه مدت گروهی بر کیفیت زندگی دختران نوجوان با علایم اختلال شخصیت مرزی
پژوهش در سلامت روانشناختی(2019)
9218441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
بررسی تاثیردرگیری خانواده در اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) کوتاه مدت بر بهبود نوجوانان دختر دارای علایم اختلال شخصیت مرزی
فصلنامه خانواده پژوهی(2019)
9218441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
مقایسه عملکرد حافظه ی دیداری در افراد وابسته به ماری جوانا و افراد بهنجار
روان شناسی بالینی(2019)
سید محمدمیلاد طباطبایی پور, ^پرویز صباحی*
مقایسه عملکرد افراد با اختلال نقص توجه‌ بیش فعالی و افراد عادی در مؤلفه‌های فهم کلامی با استفاده از آزمون وکسلر: مطالعه‌ای در دانش-آموزان ابتدایی با توجه به عامل جنسیت
روان شناسی مدرسه(2019)
9211425007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^علی مالکی
تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت‌ بر هوش هیجانی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2019)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
The Effect of Induced Positive and Negative Mood on Creativity
International Journal of Psychology(2019)
9012429004, ^پرویز صباحی*, ایمان اله بیگدلی
مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه با کارآزمایی بالینی
بیماری های پستان ایران(2019)
9228441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی‌ذهنی بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
کومش(2019)
9311428008, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, محمدرضا تمدن
مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار
مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(2018)
9311425005, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
روان شناسی بالینی(2018)
9211428011, ^پرویز صباحی*, ^محمد علی محمدی فر
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی آموزشی تصادفی شده
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان(2018)
9311428008, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, محمد رضا تمدن
اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگار
فصلنامه روانشناسی شناختی(2018)
9111425004, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی
اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری ‌ های شناختی ( CBM ) بر ترک سیگار
دست آوردهای روانشناختی(2018)
8511420020, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی
مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی جبری و – افراد بهنجار
روانشناسی بالینی(2017)
9221528001, ^فرزین یغمائی, ^پرویز صباحی*, ایمان ا.. بیگدلی
مقایسه سبک های اسناد و باور به دنیای عادلانه بین افرا دروان رنجورگرا، برونگرا و عادی
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری(2017)
9111427002, ^پرویز صباحی*, ^پروین رفیعی نیا
Effects of environmental enrichment during abstinence in morphinedependent parents on anxiety, depressive-like behaviors andvoluntary morphine consumption in rat offspring
NEUROSCIENCE LETTERS(2017)
9311428004, ^پرویز صباحی, حسین میلادی گرجی*
افسردگی در دانشجویان پیراپزشکی: نقش پیش بینی کننده بهزیستی معنوی و امید
مجله دین و سلامت(2017)
علی بادان فیروز*, مهسا بابا محمدی, ^پرویز صباحی
بررسی اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فرا جمجم های بر حافظه کاری و علائم اختلال دوقطبی
فصلنامه عصب روانشناسی(2017)
9211425006, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه انعطاف پذیری شناختی، نظریه ذهن و حافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواس جبرب و گروه بهنجار
فصلنامه تازه هاي علوم شناختي(2017)
ایمان اله بیگدلی*, 9211428002, ^پرویز صباحی
اثربخشی بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان
روان شناسی مدرسه(2016)
عطیه ذوالفقاریان, ^معصومه خسروی*, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی
عملکردهای اجرایی در بین افراد وابسته به هروئین
مجله دانشگاه علوم پزشکی رازی(2016)
سمیه صفرزاده*, ^پرویز صباحی
اثر بخشی امید درمانی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه
روانشناسی بالینی(2016)
ارزو یوسفی, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی
Effect of cognitive-behavioral group therapy on the hopeless and loneliness among divorced women
Journal of Research & Health(2016)
سمانه علیمرادی*, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی
مقایسه ی عملکرد تصمیم گیری در سوء مصرف کنندگان هروئین و افراد بهنجار
روانشناسی بالینی(2015)
سمیه صفرزاده*, ^پرویز صباحی
مقایسه عملکرد توجه در سو’مصرف کنندگان هروئین و افراد بهنجار
مجله دانشگاه علوم پزشکی رازی(2015)
سمیه صفرزاده*, ^پرویز صباحی, زینب محمودی خورندی
The Comparison of Emotion Regulation Strategies in Obese women with Negative and Positive Body Image
Iranian Journal Of Cognition And Education(2014)
9011427009*, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی, سپیده راجزی اصفهانی, سپیده راجزی اصفهانی
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی در کاهش احساس تنهایی و افسردگی زنان مطلقه
دانشور پزشكي(2014)
8915427005, ^معصومه خسروی*, ^پرویز صباحی
مقایسه عملکرد توجه در افراد وابسته و غیر وابسته به مت آمفتامین
روان شناسی بالینی(2014)
8321420003, ^معصومه خسروی, ^محمود نجفی, ^پرویز صباحی
تحلیل شناختی-اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب
شناخت اجتماعی(2014)
^ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی, 9128213003
رابطه هوش معنوی و باور به دنیای عادل با سهل انگاری اجتماعی
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2013)
نگار فولادی, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا, عنایت اله شهیدی
نقش عدالت ادراک شده و هنجار سازمانی بر نگرش نسبت به رفتار شهروندی سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی و توافق جویی
رفاه اجتماعی(2013)
^پرویز صباحی*, ابوالقاسم نوری, حمیدرضا عریضی, ^پروین رفیعی نیا
رابطه اعتیاد به گوشی هوشمند و رضایت زناشویی در زوجین
ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران(2017-11-14)
احمد آرام دهنده*, سارا نیک منش, ^پرویز صباحی
Long-term effect of consumption Cistanche tubulosa for treating alzheimer's disease
1st international conference on medicine, public health and biological sciences (MPHBS)(2016-09-18)
8912519017, ^سعیده نعیمی*, ^پرویز صباحی, 9212519018, رسول رستمی لیما
باور به دنیای عادل برای خود، باور به دنیای عادل برای دیگران و سهل انگاری اجتماعی
دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی(2014-03-05)
نگار فولادی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا, عنایت اله شهیدی
ضرورت توجه به مهارت های ارتباطی در رابطه با کاهش اختلالات روانی در زنان
نخستین همایش علمی توانمندسازی خانواده و سلامت پایدار(2013-12-19)
^معصومه خسروی, ^پرویز صباحی
The comparison performance of memory and decision making among dependant on crack heroien, dependent on opiate and normal people
2nd Basic and Clinical Neuroscience(2013-12-18)
سعید صادقی, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
The comparision of change detection and spatial cueing in people with multiple scoliosis and normal people
2nd Basic and Clinical Neuroscience(2013-12-18)
سعید صادقی*, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی
The Comparison of change detection, and attention blink among dependent on crack heroin, dependent on opiate and normal people
2nd Basic and Clinical Neuroscience(2013-12-18)
سعید صادقی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
مقايسه عملكرد توجه در افراد وابسته و غير وابسته به متامفتامين
حداد كلور شيمائ(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي در كاهش احساس تنهايي و افسردگي زنان مطلقه
ناظري امير(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي گروه درماني شناختي ـ رفتاري بر اميدواري و احساس تنهايي زنان مطلقه
عليمرادي سمانه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي اميد درماني بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان همسران جانبازان
يوسفي آرزو(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه نظريه ذهن و پرخاشگري در كودكان تك فرزند و چند فرزند
خورشيدي نژاد روژان(تاریخ دفاع: 1393/02/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه اميد و باور به دنياي عادل با مقابله پيش گستر در جانبازان شيميايي
چراغي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه آلكي تايمي ،هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي در افراد عادي و ناشنوا
كوهي مليحه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سبك هاي اسناد و باور به دنيايي عادل در افراد داراي ويژگي هاي شخصيتي برونگرايي ، روان رنجورخويي و افراد عادي
بهارلو هوره حوريه(تاریخ دفاع: 1393/02/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي سواد اطلاعاتي بر سواد اطلاعاتي ، خلاقيت ، حل مساله و تصميم گيري دانشجويان
عباسيان زرين(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثركوتاه مدت آموزش كاركردهاي اجرايي بر كاهش نشانه هاي كمبود توجه ـ بيش فعالي در دانش آموزان
عزيزي فريبا(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه شاخص هاي نوروسايكولوژي (عصب روان شناختي) مهارت هاي اجرايي در افراد مبتلا به اختلال شخصيت وسواسي ـ جبري ، ضداجتماعي و بهنجار
آنتيك چي انسيه(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان گروهي پذيرش مبتني بر ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
پارسا مارال(تاریخ دفاع: 1394/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر انشانويسي ، اضطراب و سبك هاي اسنادي دانش آموزان داراي اختلال نوشتن
غلامي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه فرايندهاي توجهي و چرخش ذهني در رانندگان پرخطر و كم خطر
كاشي گوكي ثريا(تاریخ دفاع: 1394/09/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تركيب شناختي افراد مبتلا به اختلالات شخصيت خوشه B و افراد عادي
ذاكري منصوره(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه انعطاف پذيري شناختي افراد مبتلا به وسواس فكري ـ عملي و افراد سالم
بادين نشتيفاني ماريه(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي روش درماني حساسيت زدايي با حركات چشم و بازپردازش بر استرس ، اضطراب و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر
منصوري نژاد زهره(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رفتار درماني ديالكتيكي گروهي بر كاهش نشانگان اضطراب افراد با مصرف مواد اپيوئيدي بعد از سم زدايي
بهرامي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه پرخاشگري ، عزت نفس و سبك هاي اسنادي در نمونه هاي غيرباليني شخصيت خودشيفته و افراد بهنجار
تيغ خوشدل فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه بر افسردگي ، اضطراب و استرس در افراد مبتلا به اختلال بي خوابي اوليه
خواجه افضلي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش فلورتايم بر نشانه هاي رفتاري و كاركردهاي هيجاني كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم
اباذري مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كيفيت زندگي و بهزيستي ذهني بيماران مبتلا به ديستروفي عضلاني
ساري زاده محمدصادق(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كمال گرايي ، شفقت به خود و مقابله پيش گستر در دانشجويان داراي خودهاي ممكن مثبت و منفي
بابامحمدي مهسا(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات محيط غني در طول قطع مورفين بر رفتار شبه اضطرابي ، افسردگي و ميزان مصرف اختياري مورفين در بچه موش هاي متولد شده از والدين وابسته به مورفين قبل از دوره جفت گيري
پوريامهر عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه باورهاي فراشناختي و شفقت به خود با شخصيت مرزي
لطفي مريم(تاریخ دفاع: 1395/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه توانايي بازشناسي جلوه‌هاي چهره‌اي، صوتي، بدني و چشمي هيجان بين نمونه‌هاي غيرباليني شخصيت ضداجتماعي، وسواسي ـ جبري و افراد به هنجار
جمالي منير(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مداخله شناختي بر اساس مدل پردازش دوگانه، در كاهش مصرف سيگار مبتلايان به مصرف تنباكو
منتظري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : دكتري
مقايسه حافظه آينده نگر ، نظريه ذهن و بازشناسي هيجانات چهره اي در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد اپيوئيدي و افراد غيرمبتلا
زرهي ادريس(تاریخ دفاع: 1395/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر ارتباط سلولي قشر مغز و فرايند حافظه بازشناسي در مدل جانوري اوتيسم
مخاطب قمي فريد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر مورفولوژي بافت قشر مغز و شناخت و رفتار اجتماعي در مدل جانوري اوتيسم
انصاري فرهاد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك فراجمجمه‌اي مستقيم ناحيه قشر پيش پيشاني پشتي ـ جانبي چپ بر كنترل شناختي و تنظيم هيجان در افراد داراي اضطراب صفت
غفاريان سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان بازتواني عصب ـ روان شناختي و تحريك مكرر مغناطيسي فراجمجمه اي بر كاركردهاي شناختي و علايم اختلال دوقطبي
اسبقي الهام(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
الگوريتم شناختي و نوروسايكولوژيك اختلال نقص توجه ـ بيش فعالي با تاكيد بر نظريه سلسله مراتب شناختي مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
صفري هادي(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك همراه با آموزش و رفتار درماني ديالكتيك بدون آموزش مادران ، بر بهبود نشانگان اختلال شخصيت مرزي نوجوانان و سلامت رواني مادران آنان
آذرفر فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه (TDCS) بر كاهش ولع مصرف غذا
زيلابي سندگاني ابراهيم(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي گروه درماني تسهيل كننده رشد بر رشد پس از سانحه و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان
شجاعي شبنم(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان هاي فراشناختي و شناختي رفتاري بر اضطراب افسردگي و استرس افراد دچار اعتياد به گوشي هاي هوشمند
شعلايي هما(تاریخ دفاع: 1396/06/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه‌اي قشر اوربيتوفرونتال بر توانايي ذهن‌خواني
ماهيگير سعيد(تاریخ دفاع: 1396/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر حافظه هيجاني، حافظه سرگذشتي و خاطرات فرورونده در نمونه‌هاي غير باليني افسردگي
قلخاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكردي پيوسته براي بازشناسي احساس مبتني بر خوشه‌بندي فازي سي ميانگين
پارسائي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي برنامه مبتني بر اقتصاد زيست انرژي بر اصلاح سوگيري توجه در افراد با حساسيت اضطرابي بالا
كيواني پور مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي گروه درماني معنامحور (MCGP) بر تحمل پريشاني و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان پستان
استيري نسترن(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي مداخله نوروفيدبك و واقعيت درماني در كاهش اضطراب ، افسردگي و افزايش كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان
الهي نژاد ساناز(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
ارتباط بين صفات مرضي شخصيت بر اساس الگوي پيشنهادي اختلالات شخصيت DSM-5 و ميزان درگيري در قلدري سايبري
بختياري مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ابعاد پنج گانه شخصيتي در قضاوت اخلاقي در فضاي وب با توجه به نقش تعديل كننده همنوايي اجتماعي
حجتي امير(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مهارت هاي ذهن آگاهي و باورهاي فراشناختي در نوجوانان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي و نوجوانان غير مبتلا
خان پور محبوبه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش هاي مبتني بر حضور ذهن بر توجه، برنامه ريزي و پردازش هيجاني ورزشكاران
شاه حسيني ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رواندرماني يكپارچه فراشخصيتي بارلو بر علايم اختلال اضطراب اجتماعي و عملكرد اجتماعي با توجه به عوامل فراتشخيصي و صفات شخصيت
علوي سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
-مقايسه اثربخشي كاربست تئوري كارن هورناي بر الگوهاي ارتباطي، سبك هاي حل تعارض و رضايت زناشويي زنان داراي گرايش هاي روان رنجور با رويكرد شناخت درماني
فيض آبادي زهره(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : دكتري
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر توجه انتخابي، حافظه كاري، حل مساله و نظريه ذهن
ايازي آيدا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه بين توانايي هاي كلامي (گفتار) و خلاقيت تصويري بر مبناي نظريه رشد ويگوتسكي در كودكان 3 تا 6 سال
يعقوبي كيا پريا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تنظيم هيجاني با انسجام رواني با توجه به نقش ميانجي خودكارآمدي در بين بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 و نوع 2
جباري قادي نرجس(تاریخ دفاع: 1397/08/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر آشفتگي روانشناختي و كيفيت زندگي در مردان سالمند مقيم مراكز نگهداري
رفيعي محسن(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي سكس تراپي مبتني بر ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي ، انزال زودرس و سطح تستوسترون و كورتيزول
طباطبائي پور سيد محمدميلاد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سبك دلبستگي ،‌مكانيزمهاي دفاعي و روابط موضوعي در افراد با و بدون نشانگان مرزي
ابراهيم زاده نرگس(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
الگويابي معادله ساختاري اختلالات شخصيت خوشه B با صفات مرضي شخصيت در يك نمونه غير باليني
حبيبي كيلك آرزو(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي رفتاردرماني و هيپنوتراپي بر عملكرد جنسي ،فاجعه سازي درد و ترس از ارتباط جنسي در زنان مبتلا به اختلال درد/ دخولي تناسلي - لگني
باكتريا فرزانه(تاریخ دفاع: 1399/07/28) ، مقطع : دكتري
تدوين و ارزيابي اثربخشي بسته مداخله معنوي بر بهزيستي روانشناختي و مقابله معنوي زنان مبتلا به سرطان پستان
قائم پناه زينب(تاریخ دفاع: 1399/12/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه ساختار شخصيت در بين دختران نوجوان ايراني و افغانستاني
ماروسي مهتاب(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه خودافشايي و تنظيم هيجان با كيفيت زناشويي در معلمان مقطع ابتدايي
مسعودي زاده ملينا(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك مستقيم فراجمجمه اي بر كيفيت خواب، تاب آوري و خوشبيني
محبيان بابك(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي نوروفيدبك بر توجه و شدت لكنت در كودكان 10 ـ 15 ساله داراي لكنت رشدي
مسنن مظفري انوشه(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان پذيرش و تعهد و درمان شناختي- رفتاري مثبت نگر در كاهش نشانه هاي استرس، اضطراب و افسردگي و افزايش خودكارآمدي و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به درد مزمن
كياني سياوش(تاریخ دفاع: 1399/12/12) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش حافظه كاري همراه با بازخورد بر آگاهي واج شناختي، نگهداري توجه و سرعت پردازش در دانش آموزان نارسا خوان
زاده يي محمدي عطيه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رواندرماني وجودي – انسانگرا بر سازمان شخصيت و اضطراب و حساسيت بين فردي زندانيان
تسليم اسا مرتضي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك مستقيم فراجمجمه اي بر تاب آوري، توجه انتخابي، تمركز و تلاشمندي در مبتلايان به بي خوابي
جرجاني محسن(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كيفيت زندگي، شفقت ورزي، هويت اجتماعي و چشم انداز زمان در افراد تك زيست و غيرتك زيست
دليري سيد حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مثبت نگر بر سبك هاي مقابله اي، تنظيم هيجان و تكانشگري نوجوانان پسر با رفتارهاي پر خطر
زارع فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر خودپنداره، خودكارآمدي تعاملي و تمايل به كنترل در كودكان بي سرپرست و بدسرپرست
زهره وند مهدي(تاریخ دفاع: 1399/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و روابط موضوعي با اعتياد به گوشي هاي هوشمند با نقش ميانجي آشفتگي رواني
مولائي محمدسلطان هادي(تاریخ دفاع: 1399/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه اهمال كاري و خودكنترلي با تيپ هاي شبانه روزي (صبحگاهي-شامگاهي)
طلوع جوينده حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و تكنيك آزادسازي هيجاني بر كاركرد عصب روانشناختي و اضطراب مربوط به درد در افراد مبتلا به سندرم فيبرومالژيا
شهابي ميلاد(تاریخ دفاع: 1399/08/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مثبت¬نگر بر حل تعارض، سبك¬هاي دفاعي و استحكام من در زوجين
نداف خيرآبادي عصمت(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش كنترل شناختي بر تكانشگري، تنظيم هيجان، نشخوار فكري و آشفتگي روانشناختي زنان مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
محمدي سارا(تاریخ دفاع: 1399/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمونهای روانشناسی شناختی
(2015-12-22)
آزمونهای روانشناسی روانشاختی ( با استفاده از نرم‌افزار CogLab)
(2012-03-18)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روانشناسی آزمایشگاهی   (7 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : -
مبانی علوم شناختی   (6 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی , گرایش : روانشناسی شناختی
روانشناسی یادگیری   (151 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : -
آزمون های روانشناختی 2   (297 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : -
روش تحقیق پیشرفته   (264 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
روانشناسی شناختی   (302 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
پویایی گروه   (294 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
روانشناسی تجربی   (366 بار دانلود)
رشته : روانشناسی عمومی , گرایش : عمومی
روش تحقیق در روانشناس شناختی   (334 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی , گرایش : روانشناسی شناختی
روانشناسی اجتماعی پیشرفته   (359 بار دانلود)
رشته : روانشناسی عمومی , گرایش : عمومی
آزمونهای روانشناختی 1   (313 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی   (516 بار دانلود)
رشته : روانشناسی بالینی
بهداشت روانی   (221 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
مباحث اساسی 1   (266 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته   (296 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
روانشناسی اجتماعی کاربردی   (278 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
روانشناسی تجربی   (876 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : -
روانشناسی اجتماعی   (195 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان. مهدیشهر. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
p_sabahi@semnan.ac.ir
(+98)2333623300

فرم تماس