پرویز صباحی

درباره من

دکتر پرویز صباحی
image

دانشیار گروه آموزشی روانشناسی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دکتری روانشناسی از دانشگاه اصفهان در سال 1390 هیات علمی دانشگاه سمنان از سال 1390...

محقق گوگل

(1403/2/4)

استنادات

326

h-index

8

i10-index

8

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1403/2/4)

استنادات

40

مقالات

12

h-index

3

مؤلفین همکار

29

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

1386-1390

دکتری

دانشگاه اصفهان

تجارب

1392 -1397

مدیر گروه علوم شناختی

دانشگاه سمنان

1392-1393

معاون دانشکده روانشناسی

دانشگاه سمنان

1393- 1394

رئیس دانشکده روانشناسی

دانشگاه سمنان

1394 تا 1397

مسئول مرکز مشاوره

دانشگاه سمنان

مهارت ها

استفاده ار نرم افزارها و تجهیزات آزمایشگاهی روانشناسی

اولویت های پژوهشی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی شناختی

مداخلات موج سوم رفتار درمانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
اثربخشی بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان
روان شناسی مدرسه(2016)
عطیه ذوالفقاریان, ^معصومه خسروی*, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی
اثر بخشی امید درمانی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه
روانشناسی بالینی(2016)
ارزو یوسفی, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی
Effect of cognitive-behavioral group therapy on the hopeless and loneliness among divorced women
Journal of Research & Health(2016)
سمانه علیمرادی*, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی
مقایسه ی عملکرد تصمیم گیری در سوء مصرف کنندگان هروئین و افراد بهنجار
روانشناسی بالینی(2015)
سمیه صفرزاده*, ^پرویز صباحی
عملکردهای اجرایی در بین افراد وابسته به هروئین
مجله دانشگاه علوم پزشکی رازی(2016)
سمیه صفرزاده*, ^پرویز صباحی
مقایسه انعطاف پذیری شناختی، نظریه ذهن و حافظه کاری در دانشجویان دارای نشانه های وسواس جبرب و گروه بهنجار
فصلنامه تازه هاي علوم شناختي(2017)
ایمان اله بیگدلی*, 9211428002, ^پرویز صباحی
مقایسه سبک های اسناد و باور به دنیای عادلانه بین افرا دروان رنجورگرا، برونگرا و عادی
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری(2017)
9111427002, ^پرویز صباحی*, ^پروین رفیعی نیا
Effects of environmental enrichment during abstinence in morphinedependent parents on anxiety, depressive-like behaviors andvoluntary morphine consumption in rat offspring
NEUROSCIENCE LETTERS(2017)
9311428004, ^پرویز صباحی, حسین میلادی گرجی*
بررسی اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی فرا جمجم های بر حافظه کاری و علائم اختلال دوقطبی
فصلنامه عصب روانشناسی(2017)
9211425006, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه کمالگرایی، مقابله پیش گستر و شفقت به خود در دانشجویان با خودهای احتمالی مثبت و منفی
شناخت اجتماعی(2021)
9311427001, ^پرویز صباحی*, ^محمود نجفی
افسردگی در دانشجویان پیراپزشکی: نقش پیش بینی کننده بهزیستی معنوی و امید
مجله دین و سلامت(2017)
علی بادان فیروز*, مهسا بابا محمدی, ^پرویز صباحی
مقایسه توجه انتخابی در افراد با نشانه های اختلال شخصیت ضداجتماعی و اختلال شخصیت وسواسی جبری و – افراد بهنجار
روانشناسی بالینی(2017)
9221528001, ^فرزین یغمائی, ^پرویز صباحی*, ایمان ا.. بیگدلی
اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری ‌ های شناختی ( CBM ) بر ترک سیگار
دست آوردهای روانشناختی(2018)
8511420020, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی آموزشی تصادفی شده
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان(2018)
9311428008, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, محمد رضا تمدن
اثربخشی مداخله درمانی باز آموزی کارکرد های اجرایی بر وابستگی به سیگار
فصلنامه روانشناسی شناختی(2018)
9111425004, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
روان شناسی بالینی(2018)
9211428011, ^پرویز صباحی*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار
مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(2018)
9311425005, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی‌ذهنی بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
کومش(2019)
9311428008, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, محمدرضا تمدن
The Effect of Induced Positive and Negative Mood on Creativity
International Journal of Psychology(2019)
9012429004, ^پرویز صباحی*, ایمان اله بیگدلی
مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی و نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: یک مطالعه با کارآزمایی بالینی
بیماری های پستان ایران(2019)
9228441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
بررسی تاثیردرگیری خانواده در اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک (DBT) کوتاه مدت بر بهبود نوجوانان دختر دارای علایم اختلال شخصیت مرزی
فصلنامه خانواده پژوهی(2019)
9218441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
مقایسه عملکرد حافظه ی دیداری در افراد وابسته به ماری جوانا و افراد بهنجار
روان شناسی بالینی(2019)
سید محمدمیلاد طباطبایی پور, ^پرویز صباحی*
مقایسه عملکرد افراد با اختلال نقص توجه‌ بیش فعالی و افراد عادی در مؤلفه‌های فهم کلامی با استفاده از آزمون وکسلر: مطالعه‌ای در دانش-آموزان ابتدایی با توجه به عامل جنسیت
روان شناسی مدرسه(2019)
9211425007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^علی مالکی
تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت‌ بر هوش هیجانی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2019)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
The Effects of a Bioenergy Economy Based Program on Attention Bias Modification in People With High Anxiety Sensitivity
International Clinical Neuroscience Journal(2019)
مریم کیوانی پور, فرزاد گلی, ایمان اله بیگدلی, امیررضا برومند, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی
تاثیر عدالت ادراک شده و هنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2019)
احسان بختیاری, ^پرویز صباحی*, ابوالفضل کرمی, مجید صفاری نیا
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک کوتاه مدت گروهی بر کیفیت زندگی دختران نوجوان با علایم اختلال شخصیت مرزی
پژوهش در سلامت روانشناختی(2019)
9218441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
Spiritual Problems of Women with Breast Cancer in Iran: A Qualitative Study
Health, Spirituality and Medical Ethics(2020)
9328441009, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, نادره معماریان
عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی در افق 1404
فصلنامه علمی مدیریت مدرسه(2020)
کرم اصفهانی, نادر سلیمانی*, حیدر تورانی, ^پرویز صباحی
Personal, Familial and Social Factors Associated with Academic Failure in University Students: A Case-Control Study in Iran
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research(2020)
بهناز بهنام, فاطمه پاک نظر*, مجید میرمحمدخانی, محمد اخباری, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه ابعاد بازشناسی هیجان در افراد با نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی و بهنجار
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2020)
9221528001, ^فرزین یغمائی, ^پرویز صباحی*, ایمان اله بیگدلی
هم‌سنجی اثربخشی روان تحلیل‌گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر الگوهای ارتباطی زنان متأهل دچار روان آزردگی
فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده(2020)
9328441007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
اثربخشی مدل ذهن‌آگاهی مبتنی بر ارتقای عملکرد ورزشی (MSPE) بر توجه، برنامه‌ریزی و عملکرد ورزشی جودوکاران نخبه
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2020)
9421427003, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^بهروز گل محمدی
تأثیر هیپنوتراپی بر عملکرد جنسی، فاجعه‌سازی درد و باورهای غیرمنطقی درباره رابطه جنسی در زنان مبتلا به واژینیسموس
مجله پرستاری و مامایی(2020)
9228441003, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, لیلا نظری
مقایسه اثربخشی واقعیت‌درمانی و آموزش نوروفیدبک بر بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه
فصلنامه عصب روانشناسی(2020)
9228441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهبود مؤلفه های کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع کانونی
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(2020)
9328441010, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی مردان سالمند مقیم سراهای نگهداری
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2020)
9511428005, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
تحلیل تمیزی افراد با نشانگان شخصیت مرزی از افراد بدون نشانگان شخصیت مرزی بر اساس سبک دلبستگی، مکانیسمهای دفاعی و روابط شیء
روان شناسی بالینی(2020)
9511428001, ^محمود نجفی*, ^پرویز صباحی
شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈﺎم رتبه‌بندی ﻣﺪارس ﻣﺘﻮسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی(2020)
مریم مهرپور, نادر سلیمانی*, غلامعلی احمدی, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش ‌و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‌نگر بر خوکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد مزمن
علوم روانشناختی(2020)
9511425002*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا, محمدرضا آل بویه
Swimming exercise during morphine abstinence in parents-to-be attenuated morphine-induced conditioned place preference and locomotor sensitization only in male rat offspring
NEUROSCIENCE LETTERS(2021)
منا تقی پور, ^پرویز صباحی, علیرضا پوریا مهر, حسین میلادی گرجی*
اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی(2020)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تخیل و مشارکت در بازی کودکان مبتلا به اتیسم
مجله دانشکده پزشکی مشهد(2020)
فروزان چیذری, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی روان تحلیل گری کارن هورنای و شناخت درمانی بر سبک های حل تعارض زنان روان رنجور
دست آوردهای روانشناختی(2020)
9328441007, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی(2020)
کرم اصفهانی, نادر سلیمانی*, حیدر تورانی, ^پرویز صباحی
اثربخشی سکس درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر رضایت زناشویی زوجین در مبتلایان به انزال زودرس
رویش روانشناسی(2020)
محسن رفیعی, ^پرویز صباحی*, ^پروین رفیعی نیا, محمد میلاد طباطبایی پور
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی
مطالعات روان شناختی(2020)
9311425005, ^پروین رفیعی نیا*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده و هنجارسازمانی بر بهزیستی روانشناختی معلمان
روان شناسی مدرسه(2021)
احسان بختیاری, ^پرویز صباحی*, ابوالفضل کرمی, مجید صفاری نیا
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی ‏بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر بر آشفتگی‏های روانشناختی بیماران مبتلا به درد مزمن
روان شناسی سلامت دانشگاه پیام نور(2021)
9511425002*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پروین رفیعی نیا, محمودرضا آل بویه
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حافظه‌کاری و حل‌مساله در نمونه‌های غیر‌بالینی اضطراب
روان شناسی بالینی(2021)
9511528001, ^پرویز صباحی*, ^پرویز ملک زاده
مقایسه اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد و درمان شمارش پیشرونده بر اضطراب، استرس و افسردگی بیماران عمل جراحی بای پس عروق کرونر
رویش روان شناسی(2021)
9328441006, ^پروین رفیعی نیا*, رضا پورحسین, ^پرویز صباحی, نازیلا شاه منصوری
اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان
روان‌شناسی فرهنگی(2021)
9328441009, ^پروین رفیعی نیا*, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دیسترس ناشی از بیماری در افراد مبتلاء به دیابت نوع دوم
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت(2021)
فرزانه آب روشن, ^شاهرخ مکوند حسینی*, نعمت اله ستوده اصل, ^پرویز صباحی
اثربخشی طرحواره درمانی بر کیفیت زندگی دختران نوجوان دارای اختلال شخصیت مرزی
فصلنامه خانواده درمانی کاربردی(2021)
مینا زمانی, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
Effectiveness of Unified Transdiagnostic Therapy on Cognitive Emotion Regulation, Experimental Avoidance and Post-Traumatic Stress Disorder in Veterans
طب جانباز(2021)
9711428010, ^پرویز صباحی*, ^پروین رفیعی نیا
مقایسه اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد و درمان شمارش پیشرونده بر کیفیت زندگی بیماران عمل تحت جراحی بای پس عروق کرونر
روان شناسی سلامت دانشگاه پیام نور(2022)
9328441006, ^پروین رفیعی نیا*, رضا پورحسین, ^پرویز صباحی, نازیلا شاه منصوری
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رفتارهای خودمراقبتی (رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪﺧﻮن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران) در زنان مبتلاء به دیابت نوع دوم
فصلنامه خانواده درمانی کاربردی(2022)
فرزانه آب روشن, ^شاهرخ مکوند حسینی*, نعمت ستوده اصل, ^پرویز صباحی
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در نمونه های غیر بالینی وسواس فکری - عملی
روان شناسی بالینی(2022)
پیمان خواجه زاده*, ^پرویز صباحی
The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management and Grammatical Mental Imagery with Cognitive Processing on Negative Mood, Cognitive Regulation of Emotion and Quality of Life in Patients with Irritable Bowel Syndrome
International Journal of Health Studies(2021)
معصومه جعفری, ^پرویز صباحی*, فایزه جهان, نعمت ستوده اصل
مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با فنون شناختی، تجربی و رفتاری بر نشانگان بالینی و کیفیت زندگی نوجوانان دارای نشانگان مرزی
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت(2020)
مینا زمانی, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
اثربخشی طرحواره درمانی بر نشانگان بالینی نوجوانان دارای اختلال شخصیت مرزی
جامعه شناسی آموزش و پرورش(2020)
مینا زمانی, نعمت ستوده اصل*, ^شاهرخ مکوند حسینی, ^پرویز صباحی
Effectiveness of Cognitive-Behavioral Stress Management for Depression, Anxiety, Cognitive Emotion Regulation, and Quality of Life in Patients with Irritable Bowel Syndrome: A Quasi-experimental Study
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(2022)
معصومه جعفری, ^پرویز صباحی*, فائزه جهان, نعمت ستوده اصل
ارائه مدل ساختاری افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با میانجی گری شفقت بر خود در بیماران مبتلا به سرطان
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت(2022)
سروش شاه بیک, آمنه معاضدیان*, ^پرویز صباحی, ارسلان خانمحمدی اطاقسرا
Impact of Object Relations Couple Therapy on Marital Intimacy of Divorce Applicant Couples With High-leveL Borderline Personality Organization: A Pilot Study Considering the Moderating Role of Executive Functions
Practice In Clinical Psychology(2022)
9411425002, ^شاهرخ مکوند حسینی*, پروانه محمدخانی, ^پرویز صباحی
The Effect of Imagery Rescripting and Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Emotional Exhaustion in Women with Multiple Sclerosis in Tehran, Iran
Women’s Health Bulletin(2022)
مهتاب دیزج خلیلی, شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری با درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و اجتناب شناختی- رفتاری در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی
مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(2022)
سیما عسکری, نعمت اله ستوده اصل*, ^پرویز صباحی, راهب قربانی
اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای بر تاب‌آوری، توجه انتخابی، تمرکز و تلاشمندی در مبتلایان به بی‌خوابی
فصلنامه عصب روانشناسی(2022)
9621427004, ^پرویز صباحی*, ^محمود نجفی
مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT) و تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه(TDSC) در بهبود شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا
پژوهش در سلامت روانشناختی(2022)
9611425001, ^پرویز صباحی*, ^پروین رفیعی نیا, افسانه مرادی
اثربخشی روان درمانی تحلیلی مبتنی بر دلبستگی در بهبود دلبستگی ناایمن و عشق وسواس گونه زنان
فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی(2022)
9528441001, ^شاهرخ مکوند حسینی*, مرتضی مدرس غروی, ^پرویز صباحی
مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه بر بهبود نگرانی و تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا
کومش(2022)
9611425001, ^پرویز صباحی*, ^پروین رفیعی نیا, افسانه مرادی
مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با و بدون TDSC در بهبود شدت درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا
رویش روان شناسی(2022)
9611425001, ^پرویز صباحی*, ^پروین رفیعی نیا, افسامه مرادی
A Working Model for Religious/Spiritual Intervention of Patients with Breast Cancer in Iran: From the Viewpoints of Experts
pastoral psychology(2023)
زینب قائم پناه, ناصر آقابابایی*, نیلوفر لوئکه, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی, ^شاهرخ مکوند حسینی, سوزان باچانان, لیلیان ولاسکو فولانگ
نقش واسطه‌ای سرسختی روانشناختی در رابطه بین سبک‎ های دلبستگی و آشفتگی روانشناختی در دوره شیوع کووید-19
تحقیقات علوم رفتاری(2023)
40111425001, زهرا معماری نسب, بهاره فرخی*, ^پرویز صباحی
The effect of transcranial direct current stimulation on sleep quality, resilience, and optimism
CURRENT PSYCHOLOGY(2023)
9621427014, ^محمود نجفی*, ^پرویز صباحی
The effect of transcranial direct current stimulation on sleep quality, resilience, and optimism
CURRENT PSYCHOLOGY(2023)
9621427014, ^محمود نجفی*, ^پرویز صباحی
اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط موضوعی بر رضایت زناشویی زوجین متقاضی طلاق با سازمان شخصیت مرزی خفیف: یک مطالعه آزمایشی با توجه به نقش تعدیل کننده‌ی کارکرد اجرایی
روان شناسی بالینی(2022)
9411425002, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی, پروانه محمدخانی
Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Anxiety Sensitivity in Patients with Multiple Sclerosis
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care(2023)
مهتاب دیزج خلیلی, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
تحلیل تمایز اختلالات شخصیتی خوشه B بر اساس نظریه ذهن، چشم انداز زمان، اضطراب اجتماعی و ترس از صمیمیت
روانشناسی بالینی و شخصیت(2023)
9712428002, ^پرویز صباحی*, ^پروین رفیعی نیا
اثر بخشی برنامه ترکیبی آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری ذهن‎آگاهانه بر استرس والدگری، رابطه والد–کودک و مشکلات برونی سازی شده ‎کودک
روان شناسی کاربردی(2023)
9711425004, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
Comparison of the Effectiveness of Gestalt Group Therapy and Psychodrama Therapy on the Perception of Social Interaction in Female Para-Medical Students with Social Anxiety Disorder
Women’s Health Bulletin(2023)
معصومه زارع, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
Comparing the Effectiveness of Behavioral Activation Therapy with Cognitive-behavioral Therapy based on Mindfulness on Cognitive Regulation of Emotion and Executive Functions in People with Obsessive-Compulsive Disorder
سلامت و مراقبت(2023)
سیما عسکری, نعمت ستوده اصل*, ^پرویز صباحی, راهب قربانی
ارائه مدل ساختاری افسردگی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان
پژوهش پرستاری(2023)
سروش شاه بیک, آمنه معاضدیان*, ^پرویز صباحی, ارسلان خان محمدی اطاقسرا
اثر بخشی برنامه ترکیبی آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری، رابطه والد–کودک و مشکلات برونی سازی شده کودک
مجله روانشناسی(2023)
9711425004, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
مقایسه اثر‎بخشی ترکیب آموزش مدیریت والدین با فرزندپروری ذهن ‎آگاهانه و پذیرش و تعهد بر استرس والدگری و مشکلات برونی سازی شده کودک
روانشناسی خانواده(2023)
9711425004, ^پرویز صباحی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
تحلیل تمیز اختلالات شخصیت خوشه B براساس مشکلات بین‌فردی
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت(2023)
9911428001, ^پرویز صباحی*
The Impact of Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy on Emotional Processing in Women with Multiple Sclerosis
Advances in Nursing and Midwifery(2023)
مهتاب دیزج خلیلی, ^شاهرخ مکوند حسینی*, ^پرویز صباحی
اثربخشی آموزش سبک‌زندگی ارتقاءدهنده سلامت بر شفقت به خود و انعطاف‌پذیری روانشناختی سالمندان
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت(2023)
مریم مجیدی, فائزه جهان*, ^پرویز صباحی, نورمحمد رضائی
نقش عدالت ادراک شده و هنجار سازمانی بر نگرش نسبت به رفتار شهروندی سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی و توافق جویی
رفاه اجتماعی(2013)
^پرویز صباحی*, ابوالقاسم نوری, حمیدرضا عریضی, ^پروین رفیعی نیا
رابطه هوش معنوی و باور به دنیای عادل با سهل انگاری اجتماعی
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2013)
نگار فولادی, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا, عنایت اله شهیدی
The Comparison of Emotion Regulation Strategies in Obese women with Negative and Positive Body Image
Iranian Journal Of Cognition And Education(2014)
9011427009*, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی, سپیده راجزی اصفهانی, سپیده راجزی اصفهانی
تحلیل شناختی-اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب
شناخت اجتماعی(2014)
^ایمان اله بیگدلی, ^پرویز صباحی, 9128213003
مقایسه عملکرد توجه در افراد وابسته و غیر وابسته به مت آمفتامین
روان شناسی بالینی(2014)
8321420003, ^معصومه خسروی, ^محمود نجفی, ^پرویز صباحی
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی در کاهش احساس تنهایی و افسردگی زنان مطلقه
دانشور پزشكي(2014)
8915427005, ^معصومه خسروی*, ^پرویز صباحی
مقایسه عملکرد توجه در سو’مصرف کنندگان هروئین و افراد بهنجار
مجله دانشگاه علوم پزشکی رازی(2015)
سمیه صفرزاده*, ^پرویز صباحی, زینب محمودی خورندی
Long-term effect of consumption Cistanche tubulosa for treating alzheimer's disease
1st international conference on medicine, public health and biological sciences (MPHBS)(2016-09-18)
8912519017, ^سعیده نعیمی*, ^پرویز صباحی, 9212519018, رسول رستمی لیما
The comparison performance of memory and decision making among dependant on crack heroien, dependent on opiate and normal people
2nd Basic and Clinical Neuroscience(2013-12-18)
سعید صادقی, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
The comparision of change detection and spatial cueing in people with multiple scoliosis and normal people
2nd Basic and Clinical Neuroscience(2013-12-18)
سعید صادقی*, ^پروین رفیعی نیا, ^پرویز صباحی
The Comparison of change detection, and attention blink among dependent on crack heroin, dependent on opiate and normal people
2nd Basic and Clinical Neuroscience(2013-12-18)
سعید صادقی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا
باور به دنیای عادل برای خود، باور به دنیای عادل برای دیگران و سهل انگاری اجتماعی
دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی(2014-03-05)
نگار فولادی*, ^پرویز صباحی, ^پروین رفیعی نیا, عنایت اله شهیدی
رابطه اعتیاد به گوشی هوشمند و رضایت زناشویی در زوجین
ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران(2017-11-14)
احمد آرام دهنده*, سارا نیک منش, ^پرویز صباحی
مقایسه پریشانی روانشناختی و انسجام روانی بین افراد بهبود یافته از ویروس کووید ۱۹با سابقه بستری در بخشهای مراقبت ویژه، افراد مبتلای خفیف و افراد غیر مبتلا
سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی(2023-03-01)
9911428012, ^پرویز صباحی*
ضرورت توجه به مهارت های ارتباطی در رابطه با کاهش اختلالات روانی در زنان
نخستین همایش علمی توانمندسازی خانواده و سلامت پایدار(2013-12-19)
^معصومه خسروی, ^پرویز صباحی
ثربخشي درمان وديعه هاي انساني بر نشخوار فكري و سازگاري بعد از طلاق در زنان
قارداش پورطرقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي طرحواره درماني بافتاري بر پذيرش، سازگاري اجتماعي، بهزيستي ذهني و نشخوارفكري در افراد با ضايعه نخاعي
عباسي رضوانه(تاریخ دفاع: 1401/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كيفيت رابطه عاطفي، سبك دلبستگي، ترس از صميميت و آشفتگي روان¬شناختي افراد با الگوي رابطه عاطفي از راه دور و افراد با الگوي رابطه عاطفي رو در رو
اكبري فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه آگاهي بدني، دشواري در تنظيم هيجان و خودمديريتي در بيماران پانيك، افسرده و افراد غيرمبتلا
كاظم پور معصومه(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثربخشي جعبه ابزار عمل اخلاقي در بهبود كيفيت زيست اخلاقي كاركنان شركت سايپايدك .
فضائلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر القاي خلق بر حافظه كاذب، درك زبان، و كاركردهاي اجرايي در افراد مبتلا به افسردگي اساسي
نوربخش منصوره السادات(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تمايز اختلالات شخصيت خوشه B براساس راهبردهاي تنظيم هيجان، حافظه هيجاني و حافظه كاري
حسيني مدرس سيده مژده(تاریخ دفاع: 1402/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش ذهنآگاهي مبتني بر ارتقاي عملكرد ورزشي بر اضطراب صفت و حالت، نشانه دهي فضايي وبرنامه ريزي در تكواندوكاران حرفه اي
يوسفي قاديكلائي حوريه(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر تاب آوري و تنظيم هيجان در كودكان و نوجوانان بد سرپرست و بي سرپرست
هژبري ورانلو هانيه(تاریخ دفاع: 1402/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تميزي اختلالات شخصيت خوشه B بر مبناي سرشت عاطفي-هيجاني و مشكلات بين فردي
اسدي رضا(تاریخ دفاع: 1401/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه‌ي اضطراب كرونا و سواد اطلاعاتي با ميانجي‌گري‌ تاب آوري
لطف ابادي فهيمه(تاریخ دفاع: 1401/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر اضطراب و رفتارهاي مقابله اي كودكان مبتلا به اضطراب كرونا: طرح پژوهش تك آزمودني
سالار زهرا(تاریخ دفاع: 1401/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر ادراك آستانه اي و زيرآستانه اي هيجاني بر تصميم گيري و زمان واكنش در دانشجويان با علائم اضطراب
اسدي نماور هادي(تاریخ دفاع: 1400/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي سكس تراپي مبتني بر ذهن آگاهي بر اختلال ارگاسمي، اعتماد به نفس جنسي و رضايت زناشويي در زنان
دامغانيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي طرح‌واره درماني بافتاري بر كيفيت زندگي، دشواري در تنظيم هيجان و ناگويي هيجاني در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2: پژوهش مورد منفرد
حسيني سيدعلي(تاریخ دفاع: 1400/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي برنامه تركيبي آموزش مديريت والدين وآموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد با اثر بخشي برنامه تركيبي آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري ذهن‎آگاهانه بر استرس والدگري، رابطه والد–كودك و مشكلات بروني سازي شده كودك
كوثري فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/04/11) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي برنامه تركيبي آموزش مديريت والدين وآموزش فرزندپروري مبتني بر پذيرش و تعهد با اثر بخشي برنامه تركيبي آموزش مديريت والدين و آموزش فرزندپروري ذهن‎آگاهانه بر استرس والدگري، رابطه والد–كودك و مشكلات بروني سازي شده كودك
كوثري فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/04/11) ، مقطع : دكتري
بررسي روابط ساده و چندگانه ادراك و پذيرش بيماري با پريشاني روانشناختي در مبتلايان به سرطان سينه
يوسفي اودرجي ازاده(تاریخ دفاع: 1400/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش كنترل شناختي بر تكانشگري، تنظيم هيجان، نشخوار فكري و آشفتگي روانشناختي زنان مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس
محمدي سارا(تاریخ دفاع: 1399/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر بخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي با و بدون TDCS در بهبود نگراني،تنظيم هيجاني،شدت درد و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به فيبروميالژيا
اكبرزاده مريم(تاریخ دفاع: 1401/07/17) ، مقطع : دكتري
اثربخشي درمان فراتشخيصي يكپارچه بر دشواري در تنظيم هيجان، اجتناب شناختي و علائم تشخيصي افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
ملكي منفرد حسين(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي روان درماني تحليلي مبتني بر دلبستگي بر دلبستگي ناايمن، عشق وسواس گونه و احساس گناه در زنان با سبك عشق وسواس گونه
هنري بهاره(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : دكتري
مقايسه توجه انتخابي، تمركز و حافظه شنيداري در نوجوانان مصرف¬كننده ماري جوانا و نوجوانان عادي
جندقي فهيمه(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان فراتشخيصي يكپارچه بر تنظيم شناختي هيجان، اجتناب تجربه¬اي و علائم تشخيصي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان
قياسي نوعي علي(تاریخ دفاع: 1400/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مثبت¬نگر بر حل تعارض، سبك¬هاي دفاعي و استحكام من در زوجين
نداف خيرآبادي عصمت(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و تكنيك آزادسازي هيجاني بر كاركرد عصب روانشناختي و اضطراب مربوط به درد در افراد مبتلا به سندرم فيبرومالژيا
شهابي ميلاد(تاریخ دفاع: 1399/08/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش تابآوري بر عملكرد خانواده ، آشفتگي روانشناختي وخودكنترلي در دختران با تجربه فرار از منزل
ملكي مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه اهمال كاري و خودكنترلي با تيپ هاي شبانه روزي (صبحگاهي-شامگاهي)
طلوع جوينده حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و روابط موضوعي با اعتياد به گوشي هاي هوشمند با نقش ميانجي آشفتگي رواني
مولائي محمدسلطان هادي(تاریخ دفاع: 1399/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي طرحواره درماني گروهي بر خودپنداره، خودكارآمدي تعاملي و تمايل به كنترل در كودكان بي سرپرست و بدسرپرست
زهره وند مهدي(تاریخ دفاع: 1399/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي رفتاري مثبت نگر بر سبك هاي مقابله اي، تنظيم هيجان و تكانشگري نوجوانان پسر با رفتارهاي پر خطر
زارع فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كيفيت زندگي، شفقت ورزي، هويت اجتماعي و چشم انداز زمان در افراد تك زيست و غيرتك زيست
دليري سيد حميد(تاریخ دفاع: 1398/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي اميددرماني بر شكوفايي، مقابله پيش گستر و رشد پس از سانحه در افراد مبتلا به بيماري هاي مزمن كليوي
حيدرزاده محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك مستقيم فراجمجمه اي بر تاب آوري، توجه انتخابي، تمركز و تلاشمندي در مبتلايان به بي خوابي
جرجاني محسن(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي رواندرماني وجودي – انسانگرا بر سازمان شخصيت و اضطراب و حساسيت بين فردي زندانيان
تسليم اسا مرتضي(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش حافظه كاري همراه با بازخورد بر آگاهي واج شناختي، نگهداري توجه و سرعت پردازش در دانش آموزان نارسا خوان
زاده يي محمدي عطيه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان پذيرش و تعهد و درمان شناختي- رفتاري مثبت نگر در كاهش نشانه هاي استرس، اضطراب و افسردگي و افزايش خودكارآمدي و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به درد مزمن
كياني سياوش(تاریخ دفاع: 1399/12/12) ، مقطع : دكتري
اثربخشي نوروفيدبك بر توجه و شدت لكنت در كودكان 10 ـ 15 ساله داراي لكنت رشدي
مسنن مظفري انوشه(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك مستقيم فراجمجمه اي بر كيفيت خواب، تاب آوري و خوشبيني
محبيان بابك(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه خودافشايي و تنظيم هيجان با كيفيت زناشويي در معلمان مقطع ابتدايي
مسعودي زاده ملينا(تاریخ دفاع: 1398/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ساختار شخصيت در بين دختران نوجوان ايراني و افغانستاني
ماروسي مهتاب(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخش زوج درماني با رويكرد روابط موضوعي بر عوامل سازمان‌بندي شخصيت، صميميت و رضايت زناشويي زوجين متقاضي طلاق داراي آسيب هاي سطحي شخصيت با توجه به عملكردهاي اجرايي
صفوي ساحره(تاریخ دفاع: 1401/07/19) ، مقطع : دكتري
تدوين و ارزيابي اثربخشي بسته مداخله معنوي بر بهزيستي روانشناختي و مقابله معنوي زنان مبتلا به سرطان پستان
قائم پناه زينب(تاریخ دفاع: 1399/12/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان حساسيت زدايي با حركت چشم و پردازش مجدد و روش درمان شمارش پيشرونده بر اضطراب ،‌ افسردگي ، استرس و كيفيت زندگي بيماران عمل جراحي باي پس عروق كرونر
عبدلي بيدهندي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/12/17) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي رفتاردرماني و هيپنوتراپي بر عملكرد جنسي ،فاجعه سازي درد و ترس از ارتباط جنسي در زنان مبتلا به اختلال درد/ دخولي تناسلي - لگني
باكتريا فرزانه(تاریخ دفاع: 1399/07/28) ، مقطع : دكتري
اثربخشي روان درماني كوتاه مدت روابط موضوعي (ORBT)بر سازمان شخصيت و علايم باليني بيماران مبتلا به افسردگي پس از زايمان
عزتي عادله(تاریخ دفاع: 1400/10/13) ، مقطع : دكتري
الگويابي معادله ساختاري اختلالات شخصيت خوشه B با صفات مرضي شخصيت در يك نمونه غير باليني
حبيبي كيلك آرزو(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سبك دلبستگي ،‌مكانيزمهاي دفاعي و روابط موضوعي در افراد با و بدون نشانگان مرزي
ابراهيم زاده نرگس(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي سكس تراپي مبتني بر ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي ، انزال زودرس و سطح تستوسترون و كورتيزول
طباطبائي پور سيد محمدميلاد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر آشفتگي روانشناختي و كيفيت زندگي در مردان سالمند مقيم مراكز نگهداري
رفيعي محسن(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تنظيم هيجاني با انسجام رواني با توجه به نقش ميانجي خودكارآمدي در بين بيماران مبتلا به ديابت نوع 1 و نوع 2
جباري قادي نرجس(تاریخ دفاع: 1397/08/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه بين توانايي هاي كلامي (گفتار) و خلاقيت تصويري بر مبناي نظريه رشد ويگوتسكي در كودكان 3 تا 6 سال
يعقوبي كيا پريا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر توجه انتخابي، حافظه كاري، حل مساله و نظريه ذهن
ايازي آيدا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-مقايسه اثربخشي كاربست تئوري كارن هورناي بر الگوهاي ارتباطي، سبك هاي حل تعارض و رضايت زناشويي زنان داراي گرايش هاي روان رنجور با رويكرد شناخت درماني
فيض آبادي زهره(تاریخ دفاع: 1399/05/06) ، مقطع : دكتري
اثربخشي رواندرماني يكپارچه فراشخصيتي بارلو بر علايم اختلال اضطراب اجتماعي و عملكرد اجتماعي با توجه به عوامل فراتشخيصي و صفات شخصيت
علوي سيده معصومه(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش هاي مبتني بر حضور ذهن بر توجه، برنامه ريزي و پردازش هيجاني ورزشكاران
شاه حسيني ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مهارت هاي ذهن آگاهي و باورهاي فراشناختي در نوجوانان مبتلا به اختلال نافرماني مقابله اي و نوجوانان غير مبتلا
خان پور محبوبه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ابعاد پنج گانه شخصيتي در قضاوت اخلاقي در فضاي وب با توجه به نقش تعديل كننده همنوايي اجتماعي
حجتي امير(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط بين صفات مرضي شخصيت بر اساس الگوي پيشنهادي اختلالات شخصيت DSM-5 و ميزان درگيري در قلدري سايبري
بختياري مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي مداخله نوروفيدبك و واقعيت درماني در كاهش اضطراب ، افسردگي و افزايش كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان
الهي نژاد ساناز(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
بررسي اثربخشي گروه درماني معنامحور (MCGP) بر تحمل پريشاني و رشد پس از سانحه در زنان مبتلا به سرطان پستان
استيري نسترن(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي برنامه مبتني بر اقتصاد زيست انرژي بر اصلاح سوگيري توجه در افراد با حساسيت اضطرابي بالا
كيواني پور مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكردي پيوسته براي بازشناسي احساس مبتني بر خوشه‌بندي فازي سي ميانگين
پارسائي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر حافظه هيجاني، حافظه سرگذشتي و خاطرات فرورونده در نمونه‌هاي غير باليني افسردگي
قلخاني الهام(تاریخ دفاع: 1395/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم فراجمجمه‌اي قشر اوربيتوفرونتال بر توانايي ذهن‌خواني
ماهيگير سعيد(تاریخ دفاع: 1396/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان هاي فراشناختي و شناختي رفتاري بر اضطراب افسردگي و استرس افراد دچار اعتياد به گوشي هاي هوشمند
شعلايي هما(تاریخ دفاع: 1396/06/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي گروه درماني تسهيل كننده رشد بر رشد پس از سانحه و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان
شجاعي شبنم(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه (TDCS) بر كاهش ولع مصرف غذا
زيلابي سندگاني ابراهيم(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي رفتار درماني ديالكتيك همراه با آموزش و رفتار درماني ديالكتيك بدون آموزش مادران ، بر بهبود نشانگان اختلال شخصيت مرزي نوجوانان و سلامت رواني مادران آنان
آذرفر فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
الگوريتم شناختي و نوروسايكولوژيك اختلال نقص توجه ـ بيش فعالي با تاكيد بر نظريه سلسله مراتب شناختي مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
صفري هادي(تاریخ دفاع: 1399/06/25) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان بازتواني عصب ـ روان شناختي و تحريك مكرر مغناطيسي فراجمجمه اي بر كاركردهاي شناختي و علايم اختلال دوقطبي
اسبقي الهام(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
اثربخشي تحريك فراجمجمه‌اي مستقيم ناحيه قشر پيش پيشاني پشتي ـ جانبي چپ بر كنترل شناختي و تنظيم هيجان در افراد داراي اضطراب صفت
غفاريان سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر مورفولوژي بافت قشر مغز و شناخت و رفتار اجتماعي در مدل جانوري اوتيسم
انصاري فرهاد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مدت جداسازي از مادر بر ارتباط سلولي قشر مغز و فرايند حافظه بازشناسي در مدل جانوري اوتيسم
مخاطب قمي فريد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه حافظه آينده نگر ، نظريه ذهن و بازشناسي هيجانات چهره اي در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد اپيوئيدي و افراد غيرمبتلا
زرهي ادريس(تاریخ دفاع: 1395/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مداخله شناختي بر اساس مدل پردازش دوگانه، در كاهش مصرف سيگار مبتلايان به مصرف تنباكو
منتظري محمدصادق(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : دكتري
مقايسه توانايي بازشناسي جلوه‌هاي چهره‌اي، صوتي، بدني و چشمي هيجان بين نمونه‌هاي غيرباليني شخصيت ضداجتماعي، وسواسي ـ جبري و افراد به هنجار
جمالي منير(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه باورهاي فراشناختي و شفقت به خود با شخصيت مرزي
لطفي مريم(تاریخ دفاع: 1395/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرات محيط غني در طول قطع مورفين بر رفتار شبه اضطرابي ، افسردگي و ميزان مصرف اختياري مورفين در بچه موش هاي متولد شده از والدين وابسته به مورفين قبل از دوره جفت گيري
پوريامهر عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كمال گرايي ، شفقت به خود و مقابله پيش گستر در دانشجويان داراي خودهاي ممكن مثبت و منفي
بابامحمدي مهسا(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كيفيت زندگي و بهزيستي ذهني بيماران مبتلا به ديستروفي عضلاني
ساري زاده محمدصادق(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش فلورتايم بر نشانه هاي رفتاري و كاركردهاي هيجاني كودكان مبتلا به اختلالات طيف اوتيسم
اباذري مرتضي(تاریخ دفاع: 1395/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تحريك الكتريكي مستقيم از روي جمجمه بر افسردگي ، اضطراب و استرس در افراد مبتلا به اختلال بي خوابي اوليه
خواجه افضلي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1395/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه پرخاشگري ، عزت نفس و سبك هاي اسنادي در نمونه هاي غيرباليني شخصيت خودشيفته و افراد بهنجار
تيغ خوشدل فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رفتار درماني ديالكتيكي گروهي بر كاهش نشانگان اضطراب افراد با مصرف مواد اپيوئيدي بعد از سم زدايي
بهرامي امير(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي روش درماني حساسيت زدايي با حركات چشم و بازپردازش بر استرس ، اضطراب و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر
منصوري نژاد زهره(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مداح فرزانه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه انعطاف پذيري شناختي افراد مبتلا به وسواس فكري ـ عملي و افراد سالم
بادين نشتيفاني ماريه(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تركيب شناختي افراد مبتلا به اختلالات شخصيت خوشه B و افراد عادي
ذاكري منصوره(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه فرايندهاي توجهي و چرخش ذهني در رانندگان پرخطر و كم خطر
كاشي گوكي ثريا(تاریخ دفاع: 1394/09/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر انشانويسي ، اضطراب و سبك هاي اسنادي دانش آموزان داراي اختلال نوشتن
غلامي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان گروهي پذيرش مبتني بر ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
پارسا مارال(تاریخ دفاع: 1394/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه شاخص هاي نوروسايكولوژي (عصب روان شناختي) مهارت هاي اجرايي در افراد مبتلا به اختلال شخصيت وسواسي ـ جبري ، ضداجتماعي و بهنجار
آنتيك چي انسيه(تاریخ دفاع: 1394/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثركوتاه مدت آموزش كاركردهاي اجرايي بر كاهش نشانه هاي كمبود توجه ـ بيش فعالي در دانش آموزان
عزيزي فريبا(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي سواد اطلاعاتي بر سواد اطلاعاتي ، خلاقيت ، حل مساله و تصميم گيري دانشجويان
عباسيان زرين(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سبك هاي اسناد و باور به دنيايي عادل در افراد داراي ويژگي هاي شخصيتي برونگرايي ، روان رنجورخويي و افراد عادي
بهارلو هوره حوريه(تاریخ دفاع: 1393/02/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه آلكي تايمي ،هوش هيجاني و سازگاري اجتماعي در افراد عادي و ناشنوا
كوهي مليحه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه اميد و باور به دنياي عادل با مقابله پيش گستر در جانبازان شيميايي
چراغي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه نظريه ذهن و پرخاشگري در كودكان تك فرزند و چند فرزند
خورشيدي نژاد روژان(تاریخ دفاع: 1393/02/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي اميد درماني بر كيفيت زندگي و بهزيستي روان همسران جانبازان
يوسفي آرزو(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي گروه درماني شناختي ـ رفتاري بر اميدواري و احساس تنهايي زنان مطلقه
عليمرادي سمانه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شكفته سعيده(تاریخ دفاع: 1392/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
رحيمي معصومه(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
صفا صفورا(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فريس آبادي بزچلوئي ليلا(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نجاتي سميه(تاریخ دفاع: 1392/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي در كاهش احساس تنهايي و افسردگي زنان مطلقه
ناظري امير(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد توجه در افراد وابسته و غير وابسته به متامفتامين
حداد كلور شيمائ(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مهارت‌های پایه سواد اطلاعاتی برای دانشجویان روان‌شناسی
مهارت‌های پایه سواد اطلاعاتی برای دانشجویان روان‌شناسی
آزمونهای روانشناسی روانشاختی ( با استفاده از نرم‌افزار CogLab)
آزمونهای روانشناسی روانشاختی ( با استفاده از نرم‌افزار CogLab)
آزمونهای روانشناسی شناختی
آزمونهای روانشناسی شناختی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مبانی علوم اعصاب شناختی   (103 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی , گرایش : روانشناسی شناختی
روانشناسی تجربی   (671 بار دانلود)
رشته : روانشناسی عمومی , گرایش : عمومی
روانشناسی اجتماعی   (450 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
پویایی گروه   (559 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
آزمونهای روانشناختی 1   (646 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
آزمونهای عینی، شناختی و فرافکن   (850 بار دانلود)
رشته : روانشناسی بالینی
آمار و روش تحقیق کمی و کیفی پیشرفته   (190 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : بالینی
آزمون های روانشناختی 2   (571 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : -
روانشناسی شناختی   (635 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
مبانی علوم شناختی   (321 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی , گرایش : روانشناسی شناختی
روش تحقیق پیشرفته   (553 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
روانشناسی آزمایشگاهی   (407 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : -
روش تحقیق در روانشناس شناختی   (648 بار دانلود)
رشته : علوم شناختی , گرایش : روانشناسی شناختی
روانشناسی عمومی پیشرفته   (195 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : عمومی
روانشناسی اجتماعی پیشرفته   (649 بار دانلود)
رشته : روانشناسی عمومی , گرایش : عمومی
روانشناسی تجربی   (1316 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : -
مباحث اساسی 1   (569 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
بهداشت روانی   (451 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : روانشناسی
آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته   (688 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
روانشناسی اجتماعی کاربردی   (674 بار دانلود)
رشته : روانشناسی
روانشناسی یادگیری   (465 بار دانلود)
رشته : روانشناسی , گرایش : -

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان. مهدیشهر. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
p_sabahi@semnan.ac.ir
(+98)2333623300

فرم تماس